• header

Nabije supernova was mogelijk schadelijker dan gedacht

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

nieuws 39537De nabije supernova-explosie die ruwweg 2,6 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden, en waarvan ijzerdeeltjes op de zeebodem van de aarde zijn beland, was mogelijk schadelijker dan tot nu toe werd aangenomen. Tot die conclusie komt een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Adrian Melott van de universiteit van Kansas. Melott en zijn collega’s hebben onderzocht welke gevolgen een nabije supernova zou hebben op levende organismen op onze planeet. Uit dat onderzoek blijkt dat de ‘kill zone’ van een supernova – het gebied waarbinnen de explosie van een ster dodelijke gevolgen heeft voor veel levende soorten – vermoedelijk twee keer zo omvangrijk is als gedacht: ongeveer 50 lichtjaar in plaats van 25.

Omdat de meest recente schattingen van de afstand waarop de oude supernova-explosie zou hebben plaatsgevonden uitkomen op 150 lichtjaar, lag de aarde ruim buiten de gevarenzone. Tot massale uitstervingen zal het waarschijnlijk dus niet zijn gekomen. Maar het is niet ondenkbaar dat aarde met aanzienlijk meer kosmische straling werd bestookt dan normaal. De onderzoekers denken nu een verband te hebben gevonden tussen de supernova en kleinschaligere uitstervingen die rond dezelfde tijd op het Afrikaanse continent hebben plaatsgevonden. Deze worden veelal toegeschreven aan klimaatveranderingen, maar ook die zouden best eens het gevolg kunnen zijn geweest van een supernova op 150 lichtjaar afstand. De energierijke deeltjes van zo’n supernova kunnen atomen in de aardatmosfeer ioniseren, wat tot een toename van het aantal blikseminslagen zou leiden. En dat zou dan weer resulteren in grote aantallen bosbranden. Hoe dan ook: er zijn aanwijzingen dat het bladerdek in het noordoosten van Afrika in de betreffende periode sterk afnam. Volgens Melott en zin collega’s is het denkbaar dat de kosmische straling van de supernova daar iets mee te maken had. (EE)

Meer informatie:

→ Research increases distance at which supernova would spark mass extinctions on Earth

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Foto van de dag

Tweets over sterrenkunde

Contact

Bezoekadres:
Louise de Colignystraat 25-A in Alkmaar

Postadres
:
Louise de Colignystraat 15, 1814 JA Alkmaar

Tel.: +31 (0)72 531 49 78
E-mailinfo@stipmedia.nl

Copyright © Stip Media 2017

Search